เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น RH/Temperature SD Card Logger รุ่น 800021

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ และความชื้น RH / Temperature SD Card Logger > Humidity & Temperature Datalogger

รุ่น : 800021

ยี่ห้อ : Sper Scientific, USA

800021 : RH / Temperature SD Card Logger

Records data onto removable SD Cards

Reads relative humidity (RH) and ambient temperature dew point and wet bulb, and functions as a type K or J thermometer. Records data onto standard SD memory cards (like a digital camera). When full, simply exchange SD cards for unlimited data storage. The removable SD card is easy to transport and insert into a computer’s memory card slot or SD card adapter. Uploads preformatted data to Excel, without the need for additional software and cables. Additional SD cards are readily available in a variety of memory sizes. Can also stream data directly to a computer using the optional software and cables. Each data set includes temperature, RH, time and date. Features min/max, auto power off, low battery indicator and hold function. This well made unit is extremely accurate with fast response times, and includes a fold-out tripod and large, easy-to-read backlit LCD. Comes ready to use in a soft carrying case complete with a detachable probe, 6 AA batteries, instruction manual and a SD card. N.I.S.T. traceable certificate of compliance available.

Dimensions: 7" × 2¾" × 2" (178 × 70 × 51 mm)
Weight: 1 lb (454 g)

Features:

 • Functions as humidity/ temperature, dew point, wet bulb, and Type K/J thermometer
 • Selectable measuring cycle: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 800, 1800, 3600 seconds
 • SD memory card datalogger
 • Manual datalogger option
 • Fast response time for humidity
 • Highly accurate microcomputer circuit
 • RS232 or USB PC connection
 • Direct upload of data to Excel
 • Detachable probe for measuring flexibility
 • Internal clock and calendar
 • Touch-tone
 • Tripod mounting screw
 • Built-in tabletop stand
 • Maximum and minimum
 • Hold function
 • Auto power off
 • Low battery indicator
 • Backlight

Specifications:

 
Range Resolution Accuracy
RH 5 ~ 95% RH 0.1 ≥70% RH ± 3% rdg + 1% RH,
< 70% RH ± 3% RH
Ambient Temp. -0 ~ 50ºC, -32 ~ 122ºF ±0.8ºC, ± 1.5ºF fs.
Dew Point ºC -25.3 ~ 48.9ºC Sum of RH & TA accuracies. Calculated automatically from RH & temperature measurement.
Dew Point ºF -13.5 ~ 120.1ºF
Wet Bulb ºC -21.6 ~ 50ºC
Wet Bulb ºF -6.9 ~ 122ºF
Type K -58 ~ 2372ºF,
-50 ~ 1300ºC
± (0.4% + 1ºC ) fs.
± (0.4% + 1.8ºF) fs.
Type J -58 ~ 2192ºF,
-50 ~ 1200ºC

Sper Scientific SD Card Dataloggers - Anemometer, pH, RH, Temperature, Heat Stress, Light Meter

Accessories:
 • Meter
 • Probe
 • SD Card
 • 6 "AA" Batteries 
 • Instruction Manual
 • Soft Carrying Case
CE  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และความชื้น RH / Temperature SD Card Logger รุ่น 800021
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instrumentsDownload Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า