เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Temperature-Humidity Datalogger Kit with USB interface รุ่น 42280

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และความชื้น - Temperature Humidity Datalogger

บันทึกข้อมูลได้สูงสุดถึง 16,000 ข้อมูล สามารถเชื่อมต่อ PC และดึงข้อมูลผ่านสาย USB แสดงผลทั้งแบบกราฟ และ Excel Format
หน้าจอขนาดใหญ่ แสดงเวลา วันที่-เดือน-ปี ใช้งานง่ายสะดวกตั้งค่าผ่านตัวเครื่อง พร้อมระบบตั้งเตือนแบบเสียง หรือไฟกระพริบได้

42280: Temperature and Humidity Datalogger ยี่ห้อ Extech, USA

Datalogs up to 16,000 readings with USB interface for downloading to a PC

The 42280 is an Extech Temperature and Humidity Data logger. Data logs up to 16,000 readings. Featuring a USB interface for downloading to a PC. Triple LCD displays humidity, temperature and date (year, month and day). Temperature range from -4 to 144°F (-20 to 70°C). Complete with Windows compatible software, USB cable, Universal AC adaptor, and four AA batteries.

Features:

  • Triple LCD displays Humidity, Temperature, and date (Year, Month, and Day)
  • Programmable from keypad or PC
  • Selectable data sampling rate
  • User programmable audible and visual alarms
  • Wall, desktop, or tripod mount
  • Calibration via optional salt bottles
  • Complete with Windows® compatible software, USB cable, universal AC adaptor, and four AA batteries

 

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

  • ช่วงวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 70°C องศาเซลเซียส , ความชื้น 0 ถึง 100%RH
  • เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิ เป็น องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ์ ได้
  • หน่วยความจำ 16,000 ข้อมู