เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Big Digit Hygro-Thermometer รุ่น TH805

 

เครื่องวัดอุณภูมิ และความชื้น Big Digit Hygro-Thermometer, ตัวเลขแสดงผลขนาดใหญ่ 1 นิ้ว, ช่วงวัดอุณหภูมิ : -20 - 70°C

รุ่น : TH805

ยี่ห้อ : Nicety

แสดงผลแบบ ดิจิตอล หน้าจอขนาดใหญ่ Design ใหม่ หรู จอแสดงผล 3 บรรทัด แสดงเวลา ความชื้น อุณหภูมิ

TH805: Big Digit Hygro-Thermometer, ตัวเลขแสดงผลขนาดใหญ่ 1 นิ้ว

แสดงผลแบบ ดิจิตอล หน้าจอขนาดใหญ่ Designed สวย บันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุด ของอุณหภูมิและความชื้นได้  Humidity: 20%~99%RH

รายละเอียดทั่วไป : Features เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Big Digit Hygro-Thermometer, ตัวเลขแสดงผลขนาดใหญ่ 1 นิ้ว

 • แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และ เวลา ( ขนาดใหญ่ 1 นิ้ว)
 • แสดงสภาวะอากาศได้ คือ COMFORT , WET , DRY
 • สามารถบันทึกค่า ต่ำสุด สูงสุด ของการวัดค่าได้
 • เลือกโหมดการแสดงเวลาเป็น 12 หรือ 24 ชั่วโมง ได้
 • เลือกอุณหภูมิ เป็น องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ์ ได้
 • ตั้งเวลาเตือนได้
 • แสดงวันที่ และ เดือน ได้
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ ตั้งโต๊ะ หรือ แบบแขวน

 

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค : Specification

 • ช่วงวัดอุณหภูมิ  -20 ถึง +70°C
 • ช่วงวัดความชื้น 20% ถึง 99%RH
  • ค่าความละเอียดในการวัดอุณหภูมิ 0.1°C (0.1°F)
  • ค่าความละเอียดในการวัดความชื้น 1%RH
 • ค่าความแม่นยำSuper large LCD Display : 66 x 92mm.
  • อุณหภูมิ ±1°C (1.8°F)
  • ความชื้น ±5%RH
 • ขน