เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Big Digit Hygro-Thermometer รุ่น TH805

 

เครื่องวัดอุณภูมิ และความชื้น Big Digit Hygro-Thermometer, ตัวเลขแสดงผลขนาดใหญ่ 1 นิ้ว, ช่วงวัดอุณหภูมิ : -20 - 70°C

รุ่น : TH805

ยี่ห้อ : Nicety

แสดงผลแบบ ดิจิตอล หน้าจอขนาดใหญ่ Design ใหม่ หรู จอแสดงผล 3 บรรทัด แสดงเวลา ความชื้น อุณหภูมิ

TH805: Big Digit Hygro-Thermometer, ตัวเลขแสดงผลขนาดใหญ่ 1 นิ้ว

แสดงผลแบบ ดิจิตอล หน้าจอขนาดใหญ่ Designed สวย บันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุด ของอุณหภูมิและความชื้นได้  Humidity: 20%~99%RH

รายละเอียดทั่วไป : Features เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Big Digit Hygro-Thermometer, ตัวเลขแสดงผลขนาดใหญ่ 1 นิ้ว

 • แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และ เวลา ( ขนาดใหญ่ 1 นิ้ว)
 • แสดงสภาวะอากาศได้ คือ COMFORT , WET , DRY
 • สามารถบันทึกค่า ต่ำสุด สูงสุด ของการวัดค่าได้
 • เลือกโหมดการแสดงเวลาเป็น 12 หรือ 24 ชั่วโมง ได้
 • เลือกอุณหภูมิ เป็น องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ์ ได้
 • ตั้งเวลาเตือนได้
 • แสดงวันที่ และ เดือน ได้
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ ตั้งโต๊ะ หรือ แบบแขวน

 

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค : Specification

 • ช่วงวัดอุณหภูมิ  -20 ถึง +70°C
 • ช่วงวัดความชื้น 20% ถึง 99%RH
  • ค่าความละเอียดในการวัดอุณหภูมิ 0.1°C (0.1°F)
  • ค่าความละเอียดในการวัดความชื้น 1%RH
 • ค่าความแม่นยำSuper large LCD Display : 66 x 92mm.
  • อุณหภูมิ ±1°C (1.8°F)
  • ความชื้น ±5%RH
 • ขนาดเครื่อง(mm) : 88 x 150 x 25 มิลลิเมตร
 • แบตเตอรี่ 1.5V ขนาด AAA 1 ก้อน
 • น้ำหนักประมาณ 160 กรัม

 

การตั้งค่าใช้งาน:

1. ปิดฝาช่องใสแบตเตอรี่ทางด้านหลัง โดยเลื่อนตามทิศทางที่ติดไว้ที่ฝา
2. ปุ่มใช้งาน
   a. (MODE) : ใช้ในการเข้าสู่โหมดตั้งเวลา วัน เดือน
   b. (ADJ) : ใช้ในการปรับค่าในการตั้งเวลา วัน เดือน
   c. (MEMORY) : ใช้ในการดูค่าต่ำสุด สูงสุด ของค่าที่อ่านได้
   d. (RESET) ด้านหลังเครื่อง : ใช้ในการเคลียร์ค่าต่างๆที่ตั้งไว้ และ ค่าสูงสุด ต่ำสุด ที่บันทึก
3. กดปุ่ม MODE ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า หลังจากนั้นตัวเลขหน้าจอจะกระพริบเพื่อให้ปรับค่านาที โดยกดปุ่ม ADJ และ กด Mode อีกครั้งหลังจากได้ค่าที่ต้องการแล้ว หน้าจอก็จะกระพริบในส่วนของ ชั่วโมง , โหมดแสดงเวลา , เดือนและวันที่ ซึ่งสามารถปรับค่าได้ตามกรับวนการดังกล่าว
4. ในสภาวะอ่านค่าปกติ (สัญลักษณ์ : ระหว่างชั่วโมงและนาที จะกระพริบ) กดปุ่ม MODE เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าการเตือน (สัญลักษณ์ : ระหว่างชั่วโมงและนาที จะไม่กระพริบ) กดปุ่ม ADJ เพื่อเปิดหรือปิดโหมดการตั้งค่าการเตือน และ เข้าสู่โหมดการตั้งเวลาเตือนโดยกดปุ่ม MODE ค้างอีก 2 วินาที หลังจากนั้นก็สามารถตั้งเวลาการเตือนเหมือนกับข้อ 3
5. หากเครื่องอยู่ในโหมดการตั้งค่าการเตือน และ เครื่องไม่ถูกตั้งค่า โดยการกดปุ่มไดๆเลย เครื่องจะกลับปสู่โหมดการวัดค่าอัตโนมัติภายใน 1 นาที
6. ในสภาวะเครื่องอยู่ในโหมดการวัดค่า สามารถกดปุ่ม ADJ เพื่อดูวันที่ และ เดือน หลังจากนั้นเครื่องจะกลับมาสู่ในโหมดการวัดค่าโดยอัตโนมัติภายใน 3 วินาที
7. กดปุ่ม MEMORY 1 ครั้งเพื่อดูค่าสูงสุด กดอีก 1 ครั้งเพื่อดูค่าต่ำสุด และ หากกดค้างไว้ 2 วินาที เครื่องจะทำการเคลียร์ค่าที่บันทึก
 
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า
Download  TH805 Brochure ( 56kb )

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 22,829