โซล่าร์ชาร์จเจอร์ Solar Charge Controller

โซล่าชาร์จเจอร์ Solar Charger Controller 

เครื่องควบคุมการชาร์จไฟ ประจุไฟ (โซล่าชาร์จเจอร์ โซล่าคอนโทรลเลอร์) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ใช้ในการควบคุมจะทำหน้าที่ควบคุมการประจุไฟฟ้า ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ และแปลงลงมาเก็บไวในแบตตเตอรี่ ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ในปริมาณที่เหมาะสม และโซล่าชาร์เจอร์ ยังสามารถควบคุมการจ่ายไฟให้กับโหลดไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ LED และยังช่วยป้องการความเสียหายที่เกิดจากการประจุไฟในปริมาณที่มากเกินไปได้ด้วย

 


 


รายการสินค้า:


 

Visitors: 23,665