เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Temperature USB Datalogger รุ่น TH10

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ USB Temperature Datalogger - PC Interface รุ่น TH10

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และแสดงผลข้อมูล-ดึงข้อมูล เป็นกราฟ หรือ Excel Format ได้ 

รุ่น TH10

ยี่ห้อ Extech, USA

TH10: Temperature Data logger, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ USB Temperature

Records up to 32,000 readings

Featuring a temperature range of -40 to 158 degrees F (-40 to 70 degrees C) with an accuracy of ±1 degree C/1.8 degrees F, the Extech TH10 captures and stores up to 32,000 temperature readings. Users can select data sampling rates of 2s, 5s, 10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr and 24hr. The TH10 also has user-programmable high/low alarm thresholds and status indication via red/yellow and green LEDs. Comes with a 3.6-volt lithium battery, a protective USB cap, a mounting bracket, Windows compatible software for analysis, and user manual.

Features:

  • Datalogs up to 32,000 temperature readings with a user programmable sample rate
  • Selectable data sampling rate: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
  • User-programmable alarm thresholds
  • Status Indication via Red/Yellow LED and Green LED
  • Long battery life (approx. 1 year)
  • สนับสนุน Windows XP, Vista และ Windows7 - Windows10 ( 32-bit, Win7 64-bit ) Windows7 ( 32-bit, 64-bit )
  • Complete with 3.6V Lithium battery, protective USB cap, mounting bracket, and Windows® compatible analysis software

Specifications:
Unit Range Resolution Accuracy (%rdg+digits)
 Temperature
 -40 to 70°C
 -40 to 158°F 
0.1°F/°C
 ±0.5°C (-20 to 50°C)
 ±1.0°C (all other ranges)
 ±1.0°F (-4 to 122°F)
 ±1.8°F (all other ranges)
 Datalogging interval  2 seconds to 24 hours
 Memory  32,000 points
 Dimensions  5.1 x 1.1 x 0.9" (130 x 30 x 25mm)
 Weight  1oz (20g)
 
Extech TH10: Temperature USB Datalogger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Extech TH10: Temperature USB Datalogger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ   

ตัวอย่าง กราฟ และ Excel format:
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Temperature Datalogger       เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Temperature Datalogger
Accessories: