เครื่องวิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์ วัดพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Module Analyzer รุ่น PROVA 210

เครื่องวัดและวิเคราะห์ พลังงานแสงอาทิตย์ Datalogger Solar Analyzer พลังงานแสงอาทิตย์ วัดความเข้มแสงอาทิตย์ > เครื่องวัดกำลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องวัดกำลัง แสงอาทิตย์ Solar Power Meter 

PROVA 210: Solar Module Analyzer PROVA-210 (12A,60V), เชื่อมต่อผ่าน RS232 interface to PC.

เครื่องวัดวิเคราะห์แสงอาทิตย์ กำลังงานแสงอาทิตย์ Solar Module Analyzer

Features:

 • 60V, 12A (PROVA 210)
 • I-V Curve Test for Solar Cell.
 • Maximum Solar Power (Pmax) Search by Auto-scan (60V, 12A)
 • Maximum Voltage (Vmaxp) at Pmax
 • Maximum Current (Imaxp) at Pmax
 • Voltage at open circuit (Vopen)
 • Current at short circuit (Ishort)
 • I-V curve with cursor
 • Optional printer (model: 300XP) to hardcopy I-V curve
 • Calculation of Efficiency (%)
 • Manual single point test
 • Datalog, Capable to logging daily I-V characteristic curve

Specifications:

Electrical Specifications (23℃±5℃, Four-wire Measurement)
เปรียบเทียบสเปค กับ PROVA 200A (60V, 6A)
DC Voltage Measurement:
Range
Resolution
Accuracy
0–6V
0.001V
±1% ± (1% of Vopen ± 9mV)
6 - 10V
0.001V
±1% ± (1% of Vopen ± 0.09V)
10–60V
0.01V
±1% ± (1% of Vopen ± 0.09V)
 
 
 
 
 
 
 
PROVA 210 (60V, 12A)
DC Voltage Measurement: 
Range
Resolution
Accuracy
0–10V
0.001V
±1% ± (1% of Vopen ± 0.1V)
10 - 60V
0.01V
±1% ± (1% of Vopen ± 0.1V)
 
 
DC Current Measurement:
Range
Resolution