เครื่องวัดความเร็วลม Air Flow Anemometer

 เครื่องวัดความเร็วลม
 (Air Velocity, Air Flow Anemometer CFM/CMM, Datalogger)


Anemometer คืออะไร? Anemometer คืออุปกรณ์สำหรับใช้วัดความเร็วลม ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการนำมาวัดสภาพอากาศ และอุณหภูมิความชื้น ที่มาคำว่า “แอนีโม” (anemos ) มาจากภาษากรีก ซึ่งแปลว่าลม Anemometer หรือเครื่องวัดความเร็วลม โดยเครื่องวัดความเร็วลมเครื่องแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใช้โดย ลีโอนาโด ดาวินชี (Leonardo da Vinci) ชาวอิตาลี เป็นอัจฉริยบุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย เป็นทั้ง สถาปนิกแบบเรอเนซองส์ นักดนตรี นักกายวิภาคศาสตร์ นักประดิษฐ์ วิศวกร ประติมากร นักเรขาคณิต นักวาดภาพ นักดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์

ประเภทของเครื่องวัดความเร็วลมที่นิยมใช้กัน ?   

เครื่องวัดความเร็วลม ได้ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ อยู่หลายรูปแบบ เช่น

  • เครื่องวัดความเร็วลมแบบ ใบพัด เหมาะสำหรับวัดความเร็วทั่วไป
  • เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Pilot tube เหมาะสำหรับวัดความดันและการไหลของอากาศ และก๊าซ
  • เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot wire เหมาะสำหรับการวัดในท่อ HVAC และช่องระบายอากาศขนาดเล็กอื่น ๆ
  • เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย สำหรับลมธรรมชาติ หรือ วัดรอบทิศทาง Cup Thermo-Anemometer

เครื่องวัดความเร็วลม, ปริมาตรลม, อัตราลม, CFM,CMM,Anemometer,Air Velocity,เครื่องวัดความเร็วลม, ปริมาตรลม, อัตราลม, CFM,CMM,Anemometer,Air Velocity,เครื่องวัดความเร็วลม, ปริมาตรลม, อัตราลม, CFM,CMM,Anemometer,Air Velocity,เครื่องวัดความเร็วลม, ปริมาตรลม, อัตรลม,CFM,CMM,Anemometer

กลุ่มสินค้า:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีการคำนวณหาค่าปริมาตรลม
 
 

Area equations

The volume of air flowing through a duct or vent can be determined by taking the area of the duct in square units (i.e. square feet) and multiplying this value by the measured linear velocity (i.e., feet per minute). This gives: ft/min x ft2 = ft3/min (CFM)

Area Equations
Cubic equations
CFM (ft3/min) = Air Velocity (ft/min) x Area (ft2)
         CMM (m3/min) = Air Velocity (m/sec) x Area (m2) x 60
สูตรคำนวณปริมาตรลม

CMS (m3/s) = ความเร็วลม Air Velocity (m/s) x พื้นที่ area (m2)
CMM (m3/min) = ความเร็วลม Air Velocity (m/s) x พื้นที่ area (m2) x 60
CFM (ft3/min) = ความเร็วลม Air Velocity (ft/min) x พื้นที่ area (ft2)

 

ตารางแปลงหน่วยวัดความเร็วลม

 

m/s

ft/min

knots

Km/hr

mph

1 m/s =

1

196.87

1.944

3.6

2.24

1 ft/min =

0.00508

1

0.00987

0.01829

0.01138

1 knot =

0.5144

101.27

1

1.8519

1.1523

1 km/hr =

0.2778

54.69

0.54

1

0.6222

1 mph =

0.4464

87.89

0.8679

1.6071

1

 

Visitors: 22,829