เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ตั้งค่าเตือน Alarm Hi-Low สูง-ต่ำได้ รุ่น 800039

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น > Hygro-Thermometer - เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ตั้ง Alarm HI/LOW ได้

รุ่น 800039

ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

สามารถตั้งค่าเตือน Alarm ความชื้น และ อุณหภูมิ สูงหรือต่ำได้มีสายโพรบสำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้น

800039: Remote Digital Thermometer and Relative Humidity (RH) Sensor

The remote ambient temperature / relative humidity sensor is mounted on a cord over 7’ long. Place the highly accurate sensor inside a desiccator, refrigerator, drying or other environmental chamber and view displays of temperature or RH together with their min/max readings on the monitor outside. Select ºC or ºF and min/max temperature and RH alarms. When these parameters are exceeded an audible alarm sounds. Stands or wall mounts. Takes 1 AAA Battery. Dim: 4 1/8” X 2 ¾” X 6/8” (105 X 70 X 20 mm). Weight: 3 oz (85 g).

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Remote Digital Thermometer and Relative Humidity (RH) Sensor

 
Feathers:
   
• วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น และตั้งค่าอุณหภูมิ/ความชื้นได้ 
   • ตั้งค่าต่ำสุดหรือสูงสุด และใ้ห้เตือนได้ 
   • เสียงจะดังเตือนเมื่อค่าเกินที่ตั้งไว้
   • แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นพร้อมกัน
   • เลือกแสดงค่า
°Cหรือ °F ได้
   • ตัวเครื่องตั้งหรือติดผนังได้
 
   ขนาด Dim: 4 1/8” X 2 ¾” X 6/8” (105 X 70 X 20 mm).
   น้ำหนัก Weight: 3 oz (85 g).
   *สายโพรบยาว 2.4 เมตร
 

Specifications
 
Range
Resolution
Accuracy                                               
Temperature
 -50~70°C (-58~158°F)
0.1°C & °F
±1°C, 2°F between -20~50°C, -4~122°F
±1.5°C, 3°F above 50°C, 122°F
Humidity
 20~99% RH
1%
±6%RH between 30~60%RH at 25°C
±8%RH between 60~90%RH at 25°C
 
Dimensions 4 1/8" x 2 3/4" x 3/4" (105 x 70 x 20mm)
Weight 3 oz.(85g)