เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 จุด ภายใน/ภายนอก และความชื้น รุ่น TH802A

 

เครื่องมือวัดความชื้น > เครื่องวัดอุณภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ > เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณภูมิ > Hygro-Thermometer > In/Out door Thermo-Hygrometer Meter

เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 จุด (ภายใน-ภายนอก) และความชื้น พร้อมแสดงเวลานาฬิกา

TH802A: Indoor/Outdoor Hygro-Thermometer with clock

Simultaneous display of Temperature and Humidity with clock

มั่นใจได้ในประสิทธิภาพ มีตัวอย่างที่ผ่านการทำ CERTIFICATE OF CALIBRATION ISO/IEC 17025 !!!!

แสดงผลแบบ ดิจิตอล หน้าจอขนาดใหญ่ Designed สวย
บันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุด ของอุณหภูมิและความชื้นได้ Humidity: 30%~90%RH
***สายโพรบ Outdoor sensor is mounted on a 9½’ (~3.0 เมตร) cable.
 
Specifications:
 Measuring Range Temperature
 Indoor  : 0°C~50°C
 Outdoor:  -20°C~70°C
 Measuring Range Humidity  30%~90%RH
 Accuracy Temperature  ±1°C
 Accuracy Humidity  ±8%RH
 LCD Size  68 x 78 มิลลิเมตร
 Length of Probe  สายโพรบยาว 3 เมตร (9½’ )
  *(สำหรับวัดอุณหภูมิ ภายนอก)
 
รายละเอียดทั่วไป
  • แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และ เวลา
  • แสดงสภาวะอากาศได้ คือ COMFORT , WET , DRY
  • สามารถบันทึกค่า ต่ำสุด สูงสุด ของการวัดค่าได้
  • เลือกโหมดการแสดงเวลาเป็น 12 ชั่วโมง เป็น องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ์ ได้
  • ตั้งเวลาเตือนได้
  • แสดงวันที่ และ เดือน ได้
  • สามารถติดตั้งไ