เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 จุด ภายใน/ภายนอก และความชื้น รุ่น TH802A

 

เครื่องมือวัดความชื้น > เครื่องวัดอุณภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ > เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณภูมิ > Hygro-Thermometer > In/Out door Thermo-Hygrometer Meter

เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 จุด (ภายใน-ภายนอก) และความชื้น พร้อมแสดงเวลานาฬิกา

TH802A: Indoor/Outdoor Hygro-Thermometer with clock

Simultaneous display of Temperature and Humidity with clock

มั่นใจได้ในประสิทธิภาพ มีตัวอย่างที่ผ่านการทำ CERTIFICATE OF CALIBRATION ISO/IEC 17025 !!!!

แสดงผลแบบ ดิจิตอล หน้าจอขนาดใหญ่ Designed สวย
บันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุด ของอุณหภูมิและความชื้นได้ Humidity: 30%~90%RH
***สายโพรบ Outdoor sensor is mounted on a 9½’ (~3.0 เมตร) cable.
 
Specifications:
 Measuring Range Temperature
 Indoor  : 0°C~50°C
 Outdoor:  -20°C~70°C
 Measuring Range Humidity  30%~90%RH
 Accuracy Temperature  ±1°C
 Accuracy Humidity  ±8%RH
 LCD Size  68 x 78 มิลลิเมตร
 Length of Probe  สายโพรบยาว 3 เมตร (9½’ )
  *(สำหรับวัดอุณหภูมิ ภายนอก)
 
รายละเอียดทั่วไป
 • แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และ เวลา
 • แสดงสภาวะอากาศได้ คือ COMFORT , WET , DRY
 • สามารถบันทึกค่า ต่ำสุด สูงสุด ของการวัดค่าได้
 • เลือกโหมดการแสดงเวลาเป็น 12 ชั่วโมง เป็น องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ์ ได้
 • ตั้งเวลาเตือนได้
 • แสดงวันที่ และ เดือน ได้
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ ตั้งโต๊ะ หรือ แบบแขวน

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค : Specification

 • ช่วงวัดอุณหภูมิ ภายใน 0 ถึง +50°C , ภายนอก -20 ถึง +70°C
 • ช่วงวัดความชื้น 30% ถึง 90%RH
  • ค่าความละเอียดในการวัดอุณหภูมิ 0.1°C (0.1°F)
  • ค่าความละเอียดในการวัดความชื้น 1%RH
 • ค่าความแม่นยำ
  • อุณหภูมิ ±1°C (1.8°F)
  • ความชื้น ±8%RH 
 • แบตเตอรี่ 1.5V ขนาด AAA 1 ก้อน
 • ขนาดเครื่อง 95 x 105 x 20 มิลลิเมตร
 • น้ำหนักประมาณ 160 กรัม

การใช้งาน

1. เปิดฝาช่องใสแบตเตอรี่ทางด้านหลัง โดยเลื่อนตามทิศทางที่ติดไว้ที่ฝา
2. ปุ่มใช้งาน
    a. (MODE) : ใช้ในการเข้าสู่โหมดตั้งเวลา วัน เดือน
    b. (ADJ) : ใช้ในการปรับค่าในการตั้งเวลา วัน เดือน
    c. (MEMORY) : ใช้ในการดูค่าต่ำสุด สูงสุด ของค่าที่อ่านได้
    d. (RESET) ด้านหลังเครื่อง : ใช้ในการเคลียร์ค่าต่างๆที่ตั้งไว้ และ ค่าสูงสุด ต่ำสุด ที่บันทึก
3. กดปุ่ม MODE ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า หลังจากนั้นตัวเลขหน้าจอจะกระพริบเพื่อให้ปรับค่านาที โดยกดปุ่ม ADJ และ กด Mode อีกครั้งหลังจากได้ค่าที่ต้องการแล้ว หน้าจอก็จะกระพริบในส่วนของ ชั่วโมง , โหมดแสดงเวลา , เดือนและวันที่ ซึ่งสามารถปรับค่าได้ตามกรับวนการดังกล่าว
4. ในสภาวะอ่านค่าปกติ (สัญลักษณ์ : ระหว่างชั่วโมงและนาที จะกระพริบ) กดปุ่ม MODE เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าการเตือน (สัญลักษณ์ : ระหว่างชั่วโมงและนาที จะไม่กระพริบ) กดปุ่ม ADJ เพื่อเปิดหรือปิดโหมดการตั้งค่าการเตือน และ เข้าสู่โหมดการตั้งเวลาเตือนโดยกดปุ่ม MODE ค้างอีก 2 วินาที หลังจากนั้นก็สามารถตั้งเวลาการเตือนเหมือนกับข้อ 3
5. หากเครื่องอยู่ในโหมดการตั้งค่าการเตือน และ เครื่องไม่ถูกตั้งค่า โดยการกดปุ่มใดๆเลย เครื่องจะกลับไปสู่โหมดการวัดค่าอัตโนมัติภายใน 1 นาที
6. ในสภาวะเครื่องอยู่ในโหมดการวัดค่า สามารถกดปุ่ม ADJ เพื่อดูวันที่ และ เดือน หลังจากนั้นเครื่องจะกลับมาสู่ในโหมดการวัดค่าโดยอัตโนมัติภายใน 3 วินา