ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา (Our Customer) บางส่วนที่ไว้วางใจและใช้บริการของเรา 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา มีที้งหน่วยงานภาครัฐ, โรงงานอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม, บริษัทเอกชน, บริษัทจำกัด(มหาชน), โรงพยาบาล, โรงแรม, มหาวิทยาลัย, องค์กรต่างๆ, ผู้ใช้งานทั่วไป

ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 80,000 ราย รายชื่อดังมีตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

สํานักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (SIIT) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สาขา 325)
กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จํากัด โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด บริษัท พานาโซนิค  อีเล็คทริค เวิร์คส์ (อยุธยา) จำกัด
บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (CP Fresh Mart)
บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด บริษัท สหฟาร์ม จำกัด บริษัท ซูกิชิ  อินเตอรกรุป จํากัด
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท สยามนิสสัน พีทูเอ็ม จำกัด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด บริษัท ฮอนดา อารแอนดดี เอเชีย แปซิฟค จํากัด บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร