ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา (Our Customer) บางส่วนที่ไว้วางใจและใช้บริการของเรา 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา มีที้งหน่วยงานภาครัฐ, โรงงานอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม, บริษัทเอกชน, บริษัทจำกัด(มหาชน), โรงพยาบาล, โรงแรม, มหาวิทยาลัย, องค์กรต่างๆ, ผู้ใช้งานทั่วไป

ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 80,000 ราย รายชื่อดังมีตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

สํานักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (SIIT) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สาขา 325)
กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จํากัด โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด บริษัท พานาโซนิค  อีเล็คทริค เวิร์คส์ (อยุธยา) จำกัด
บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (CP Fresh Mart)
บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด บริษัท สหฟาร์ม จำกัด บริษัท ซูกิชิ  อินเตอรกรุป จํากัด
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท สยามนิสสัน พีทูเอ็ม จำกัด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด บริษัท ฮอนดา อารแอนดดี เอเชีย แปซิฟค จํากัด บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : ABAC วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท เซ้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด บริษัท แวนด้าแพค จำกัด บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลเด้นฟู้ดส์สยาม จำกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TDK (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท โซเก็น เคมิคอล เอเชีย จำกัด บริษัท ไลอ้อน(ประเทศ) จำกัด บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ จำกัด
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ฮาร์เบอร์ มอลล์ จำกัด บริษัท ตึกคอม จำกัด บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัท เมจิกเวิลด์ จำกัด (สวนสนุกดรีมเวิลด์) บริษัท สวนเสือ ศรีราชา จำกัด
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดอะ คลิฟ  เรสซิเดนซ์ จำกัด ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท แอร์เซิร์ฟ จำกัด
บริษัท ที.ซี.แนลเชอรัล จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
 

 

Visitors: 20,758