เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Humidity / Temp Monitor Large Display รุ่น 800016

 

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น > Temperature, Relative Humidity RH > แสดงอุณหภูมิ ความชื้น ขนาดใหญ่ > รุ่น 800016

800016: Digital Humidity Temperature Monitor - Large Display

จอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ ถึง 1 นิ้ว ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

Simultaneously monitors both temperature and humidity on an extra large 3-3/16 x 2½" dual display which can be read from across a room. Monitor humidity and temperature in labs, chemical storage areas, clean rooms, stock rooms, warehouses, factories, greenhouses, and outdoors. Recall min/max temperature and min/max humidity readings over any time period or have it automatically reset itself every 24 hours. Stand or wall mount. Comes with 1 AAA battery which lasts a full year. N.I.S.T. traceable certificate of compliance available.

Features:

  • Records maximum and minimum temperature/humidity records with optional daily reset feature.
  • Large digits LCD size. 3-3/16 x 2½" dual display.
  • Comfort Indicators:
            smiley  Comfort: 50% ~ 70% humidity at 20~27°C
            indecision        Wet: > 70% humidity, any temperature
            sad         Dry: < 50% humidity, any temperature
  • Temperature and humidity display at the same time.
  • Selection of °C or °F range.
  • Maximum and Minimum temperature and humidity recording.
  • Battery "AAA" x 1
  • Dim: 4¼" × 4" × 7/8" (110 × 102 × 20 mm)
  • Weight: 5oz  (142g).

Specifications: