เครื่องวัดความเร็วลม Tenmars TM-411

เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer Air Velocity เครื่องวัดความเร็วลม Tenmars TM-411

TM-411: Anemometer ยี่ห้อ Tenmars, Taiwan

เครื่องวัดความเร็วลม, ปริมาตรลม

TM-41X series measures air speed, temperature and humidity. It is ideal for spot measurements at air outlets on account of its 45mm vane. In addition to air speed and temperature, also measures air moisture and absolute pressure. In this way, air conditions can be reliably checked.
 
Features:
  • 45mm 4 plastics vane
  • High sensitivity of 0.4m/s.
  • Air flow calculates function.
  • Max/Min/Avg and data hold.
  • Auto power off with disable function.
  • Memory capacity: 99 records.
  • Memory recall function.
  • Backlight function.
  • Absolute Pressure Sensor
  • Humidity Sensor
 
Comparisons Four models:
MODEL#
Velocity
99 Record
Flow
Temperature
Humidity
Pressure
 TM-411
Yes
Yes
Yes
--
--
--
 TM-412
Yes
Yes
Yes
Yes
--
--
 TM-413
Yes
Yes
Yes