กล้องถ่ายภาพความร้อน High Performance Thermal Imager CEM DT-9770

DT-9770 CEM, Imagers Thermometer, กล้องถ่ายภาพความร้อน, Thermal Imaging Camera, กล้องถ่ายภาพความร้อน DT-9771, กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imaging DT-9772

กล้องถ่ายภาพความร้อน CEM DT-9770/9771/9772 High Performance Thermal Imagers

DT-9770: High Performance Thermal Imagers Thermometer ยี่ห้อ CEM

กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imager CEM DT-9770 กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imager

DT-9770/9771/9772 CEM กล้องถ่ายภาพความร้อน High Performance Thermal Imager ภาพความร้อน แสดงผลบนหน้าจอ LCD สามารถบันทึกลงในการ์ด Micro SD Card, สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ผ่านสาย USB โอนข้อมูลภาพถ่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ CEM DT-9770 Thermal Imager สามารถบันทึกวิดีโอพร้อมเสียง

กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imager CEM DT-9885

DT-9770/9771/9772 High Performance Thermal Imagers

DT-9770 series are new generation high performance thermal imagers with built-in Android system and Auto Fusion mode (AUF) that is a dynamic image enhancement- algorithm for infrared cameras. DT-9770 series help you to find the potential problems with innovative features and powerful Apps.

Features:
 • 640x480 high performance & high resolution Thermal Imager with TFT color LCD display.
 • Good image quality and stable built-in Android system
 • Fast and convenient capture of additional measurements with wireless modules
 • Identify potential issues more accurately by combining digital and IR images
 • Picture in picture function displays thermal image super-imposed over a digital image
 • LED flashlight allows visual camera and fusion to be used in poorly lit environments
 • ±2% accuracy for reliable temperature measurement
 • Capacitive touch screen
 • Easy-to-access thumbnail image gallery allows quick review
 • Powerful Auto Fusion mode (AUF)
 • Equipped with standard video, USB as well as a removable SD card
 • Size (H x W x D): 243mm x 103mm x 160mm
 • Weight: 920g
 
Specifications:
 Comparisons Thermal Imagers:
 CEM DT-9770 Series
กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imager รุ่น DT-9770
  DT-9770