เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Wireless Weather Station Kit รุ่น Extech WTH600-KIT

เครื่องวัดสภาพอากาศ เวลา อุณหภูมิ ความชื้น

 Weather Station, Time,Temperature, Barometric Pressure, Weather Symbols  เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station รุ่น WTH600-KIT

เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station Extech, USA

WTH600-KIT: Wireless Weather Station Kit ยี่ห้อ Extech, USA

Indoor Wireless Base Station plus Outdoor Wireless Transmitter with 5 built-in Sensors

Extech’s Weather Station helps you plan your day-to-day outdoor activities that may be affected by weather conditions including businesses involved with construction, agriculture, and recreation. The WTH600-KIT includes an indoor Wireless Base Station with a large LCD displaying indoor Temperature, Humidity, and outdoor weather conditions, plus date and time. It also comes with an outdoor Wireless Transmitter with 5 built-in sensors, including a self-emptying rain collector for measuring rainfall, wind cups for wind speed, wind vane for wind direction, and temperature and humidity sensors. It sends data by a low power radio frequency to the Base Sation up to 450ft (150m) away. The kit comes assembled for easy installation.

 

Features:

 • Indoor Base Station:
  • Weather Forecast displays Sunny, Partially Cloudy, Cloudy, Rainy, Stormy, or Snowy condition
  • Barometric pressure in Relative or Absolute readings
  • Displays Rain Rate, Daily, Weekly, Monthly and Total Rainfall measurement (in inches or millimeters)
  • Historical bar chart display for rainfall (past 5 days) or pressure changes (1, 3, 6, 12, 24 hours)
  • Measures Indoor Temperature and Humidity and indicates comfort level and dew-point
  • Max/Min readings with time-date stamps
  • Hourly records for the past 24 hours
  • Hi/Lo alert setting (indoor & outdoor temperature, windspeed, and rainfall)
  • Flashing Amber LED indicator for Hi/Lo Alert warning
  • Amber LED backlight
   - Low battery indicator for sensor and main unit
   - Signal strength indication for sensor
  • Clock display with date and weekday (5 languages: EN / DE / FR / IT/ ES)
  • Clock alarm function and Ice-Alert
 • Outdoor Transmitter:
  • Outdoor weatherproof (IP67) transmitter with 5 built-in sensors measuring Wind Speed, Wind Direction, Rainfall, Temperature, and Humidity
  • Long-range transmission up to 450ft (150m) between Outdoor Wireless Transmitter and Indoor Base Station
  • Measures Gust or Average Wind Speed in (mph, m/s, km/h, knots)
 • Operates at 915MHz (for North America only!)
 • Completes with one Base Station with 3 AA batteries and one Transmitter with 3 AA batteries
 
Specifications:
Wireless Indoor Base Station SpecificationsRangeMax ResolutionBasic Accuracy
 Temperature -40 to 158°F (-40 to 70°C) 0.1° ±2°F (±1°C)
 Relative Humidity 20 to 90%RH 1%RH ±5%RH
 Barometer 15.95 to 32.48 inHg 0.01 inHg ±0.12 inHg
405 to 825 mmHg 0.1 mmHg ±3 mmHg
540 to 1100 hPa 1hPa ±4 hPa
 Dew Point (Calculated) -40 to 158°F (-40 to 70°C) 0.1°  
 Weather forecast Sunny / Clear, slightly Cloudy, Cloudy, Rainy, Rainy / Stormy and Snowy
 Radio Controlled Atomic Clock
 Synchronization Auto or disabled
 Clock display HH:MM:SS / Weekday
 Hour format 12hr AM/PM or 24hr
 Calendar MM/DD
 Languages (weekday) EN, FR, DE, ES, IT
 Time signal WWVB
 Time zones PST, MST, CST, EST, AST, NST
 DST (daylight savings) AUTO / OFF
 Frequency 915 MHz (North American)
 
Wireless Outdoor Transmitter SpecificationsRangeMax ResolutionBasic Accuracy
 Temperature -40 to 176°F (-40 to 80°C) 0.1° ±1.0°F (±0.5°C)
 Relative Humidity 1 to 99%RH 1%RH ±3%RH
 Wind Speed
 m/s (meters per second) 0 to 50m/s 0.1m/s ±6%