เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น Plug-PDF Temperature/Humidity dataloggers CEM DT-191A

General Industrial Instrument, General Scientific Instrument เครื่องมือวัด

>เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น DT-191A Hygro-Temp. USB Datalogger w/PDF report

เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น ใช้งานง่ายสามารถดึงข้อมูลในรูปแบบ pdf. ไฟล์ได้ทันที

DT-191A: Plug-PDF Temperature/Humidity dataloggers ยี่ห้อ CEM

Easy-to-use Datalogger Records Temperature/Humidity with Date/Time Stamp

Plug-PDF Temperature/Humidity dataloggers

DT-191 series Plug-PDF Temperature/Humidity datalogger can monitor temperature and humidity values effi ciently and conveniently for long time by using the Datalogger.
The readings are saved in the logger and simply read out by your PC with USB interface.
CEM DT-191A USB Temperature/Humidity Datalogger was being designed and manufactured by CEM Instrument, a well experienced manufacturer for Environmental Measuring Instrument.

Features:
 
 • Plug & Play Temperature and humidity datalogger
 • Software & driver are not required for any operation
 • Automatically generate a PDF report while plugged into computer
 • Immediately USB flash disk PDF report
 • Freely selectable sample rate 1 min to 24h
 • LCD Max Min display
 • Download collected data through USB interface
 • Battery life :up to 1 years (1 minutes sample rate )
 • Alarm display if user-defi ned maximum/minimum value exceed
 • Analysis software used to view graph for logging data
 • Compatible with Windows XP/Vista/win7/win8/win10
 
Specifications:
( Model )
Comparisons:
DT-191x Series
CEM DT-191 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Plug-PDF Temperature datalogger
รุ่น DT-191
CEM DT-191A เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น Plug-PDF Temperature/Humidity datalogger
รุ่น DT-191A
CEM DT-191B เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น/ความดันอากาศ Plug-PDF Temperature/Humidity/Air pressure datalogger
รุ่น DT-191B
 Temp. Datalogger  Temp. + %RH Datalogger  Temp. + %RH Datalogger + Air pressure
 Temp. range  -30 to 60°C/ -22 to 140°F  -30 to 60°C/ -22 to 140°F  -30 to 60°C/ -22 to 140°F
 Temp. resolution  0.1°C/0.1°F  0.1°C/0.1°F  0.1°C/0.1°F
 Temp. Accuracy  ±1.0°C/1.8°F  ±1.0°C/1.8°F  ±1.0°C/1.8°F
 Humidity range -  0~100.0%RH  0~100.0%RH
 Humidity resolution -  0.1%RH  0.1%RH
 Humidity Accuracy -  ±3.5%RH  ±3.5%RH
 Air pressure range -  -  300 to 1200hpa
 Air pressure accuracy -  -  ±3hpa
 Air pressure resolution -  -  1hpa
 Memory  40020 readings  40020(20010 / channel)  40020(13340 / channel)
 Sample rate  1min-24 hours
 Battery life  1years(Sample rate 1minute)
 PDF report  Immediately USB fl ash disk PDF report
 Analysis software  Windows XP/Vista/win7/win8/win10
 Size(HxWxD)  75mm x 35mm x 16mm
 Weight  50g
 

Generate a PDF-File Report when plugged into a PC.

 • As soon as the logger is connected to a USB-slot,  PDF file with all recorded data in chart and an overview of alarms is generated automatically. During PDF generation "USB PDF" appears on the display, green and red LED light indicator, when the