เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Sound Light Alarm Hygro-thermometer รุ่น A2000

เครื่องวัดอุณภูมิ ความชื้น > เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องมือวัด > เครื่องวัดอุณภูมิ และความชื้น > Hygro-Thermometer > เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น รุ่น A2000

ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ Alarm Hygro-thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ตั้งเตือนได้

A2000-TH: Sound & Light Alarm Hygro-thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ตั้งเตือนด้วยเสียง/แสง, ยี่ห้อ HUATO

A2000 series alarming thermometer hygrometer measures temperature and humidity with various levels of high precisions and alarming capability. Large LCD screen displays information such as real-teim temperature and humidity, alarming,maximum or minimum recored value, time, battery status ect.This meter have been widely used in laboratories, factories, medical warehouse and households.

This series products could set limit by keys and the devices will sound & light alarm when the data exceed. logger could deviation calibration , help to keep logger high accuracy. About exteral sensor models, external could expand as customers ask.

Features:

  • Sound & light alarm if user defined high/low values are exceeded.
  • Deviation manual calibration
  • Exteranl sensor could expand length to 50 meters.
  • Could add external sound & light alarm.
  • Could add delay alarm function, if the data exceed limit and reture to normal within the delay time, the device will not alarm.
  • Display temperature, humidity, time as well as environment status simultaneously
  • MAX/MIN function key to show the maximum/minimum value

Specifications:
 Model