ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ MultiPro® High-Performance MultiMeter รุ่น MP530A

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ : Digital Mini Multimeter มัลติมิเตอร์  > เครื่องมือวัด Multimeter มัลติมิเตอร์

MP530A: MultiPro® High-Performance MultiMeter ยี่ห้อ Extech, USA

True RMS Autoranging Digital MultiMeters with RS-232 PC Interface and Temperature Function

MP530A is a 5000 count, True RMS auto Ranging Multimeter measures AC/DC Voltage, AC/DC current, Resistance, Temperature, Capacitance and Frequency with a 0.08% basic accuracy. Additional features include: diode test, continuity check, easy-to-read backlit display, Auto Power Off, Data Hold, and low resistance auto lead zero. UL listed, CAT IV-600 Volt rating. Includes protective holster with built-in stand, test leads, Type K bead temperature probe, and 9 Volt battery.

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Extech MP530A: MultiPro® High-Performance MultiMeter

Features:

  • High basic DC Voltage accuracy of 0.08%
  • Wide AC Voltage bandwidth of 40Hz to 20kHz
  • Rugged design with protective holster and water resistant housing
  • Backlit 5000 count LCD display for high resolution (0.01mV, 0.1µA, 0.01Ohm, 0.01nF, 0.001Hz)
  • Multimeter functions: True RMS AC/DC Voltage and Current, Resistance, Frequency, Capacitance, Diode and Continuity
  • Temperature function: -58 to 1832°F (-50 to 1000°C )
  • Smart auto power off, Hold and low resistance auto-lead zero
  • Complete with built-in stand, CAT IV test leads, protective holster, Type K temperature probe and 9V battery
  • Optional Windows® compatible PC communication software and optically isolated cable
For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)
 
Specifications:
Unit
Range
Max. Resolution
Basic Accuracy
(%rdg+digits)
 DC/AC Voltage
 50mV, 500mV, 5V,
 50V, 500V, 1000V
 0.01mV
 ±(0.08%+2d) DC
 ±(0.8%+3d) AC
 DC/AC Current
 500μA, 5000μA, 50mA,
 500mA, 5A, 10A
 0.1μA
 ±(0.2%+4d) DC
 ±(0.8%+4d) AC
 Resistance (Ω)
 50, 500, 5k, 50k,
 500k, 5M, 50MΩ
 0.01Ω
 ±(0.1%+2d)
 Capacitance
 50nF ,500nF, 5μF,
 50μF, 500μF, 9999μF
 0.01nF
 ±(0.8%+3d)
 Frequency  5Hz to 125kHz  0.001Hz  ±(0.01%+2d)
 Temperature
 -58 to 1832°F 
 (-50 to 1000°C )
 1°F/°C
 ±(0.3%+3d)
 Dimensions  7.32 x 3.42 x 1.39" (186 x 87x 35.5mm)
 Weight  0.75lb (340g)
 
CE  CAT IV 600V UL  NIST warranty12
 
Ordering Information:

MP510A..........MultiPro®Professional MultiMeter
MP510A-NIST..MP510A w/ Calibration Traceable to NIST
MP530A..........MultiPro®True RMS Professional MultiMeter & Temp
MP530A-NIST..MP530A w/ Calibration Traceable to NIST
SW810A..........MultiPro®Software CD and RS-232 Cable
USB100............RS-232 to USB Adaptor
TP873..............Spare bead wire Temperature Probe
TL805..............Spare set of CAT IV-600V Test Leads
TL807..............Set of Alligator Clips (2pk) for TL805
CA899..............Vinyl Pouch Carrying Case
 
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instrumentsDownload ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
 

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 23,667