เครื่องวัดความชื้นไม้ Extech MO270: Wireless Pin/Pinless Moisture Meter รุ่น MO270

เครื่องวัดความชื้นเนื้อไม้ Wireless Pin/Pinless Moisture Meter

MO270: Wireless Pin/Pinless Moisture Meter ยี่ห้อ Extech USA

Combination moisture meter with graphical LCD and detachable sensor

The MO270 is a Wireless Combination Pin/Pinless Moisture Meter with detachable pin/pinless sensors that transmits data to the display and can be viewed from a remote location up to 65ft (20m) from the measurement point. Measurements are viewed on a full color graphical display. Readings from 8 remote sensors can be viewed on the display. Receiver can record data from 40 remote sensors simultaneously. Trending Mode displays a graphical representation of live readings for fast scanning of large areas. Included Telescoping Handle extends to 4ft (1.2m) for easy reach (optional 9.8ft (3m) and 16.4ft (5m) handles available). Complete with 9V battery, remote pin probe, replacement pins, protective cap, and pouch case.

Features:

  • Detachable sensors transmit data to the display that can be viewed from a remote location up to 65ft (20m) from the measurement point
  • Connect to multiple sensors on individual channel
  • Trending Mode with graphical representation of live reading for fast scanning of large areas
  • Wireless sensor affixes to telescoping handle (4ft/1.2m) for measurements in ceilings or in hard to reach areas; Optional 9.8ft (3m) and 16.4ft (5m) handles available
  • %WME (wood moisture equivalent) pin moisture reading
  • Visual and audible High/Low alarm modes
  • Pinless measurement depth to 0.75" (22mm) below the surface
  • 2 point calibration check built into protective cap (protects pins during storage and snaps on to the side when in use)
  • Complete with 3.7V rechargeable battery, wireless moisture sensor, external pin probe, telescoping handle (4ft/1.2m), AC adaptor, SD card and hard carrying case

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
 Pinless Range/Depth  0 to 99.9 (relative)/ 0.75" (22mm)
 Pin Range  6.0 to 99.9%
 Transmission Frequency  2.4GHz (pin/pinless sensor to display)
 Transmission Range  65ft (20m) unobstructed view
 Dimensions  8x2.3x1.7" (203x58.4x43.2mm)
 Weight  7.2oz (204g)
 
Extech MO270 Wireless Pin/Pinless Moisture Meter Showcase Video:
 
CE warranty12

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า


สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 23,665