เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น EzSmart™ Hygro-Thermometer for iOS® and Android™ Smart Devices รุ่น RHT3

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องมือวัด > เครื่องวัดอุณภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น Hygro-Thermometer for iOS® and Android™ Smart Devices

ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์, แท็บเล็ต ทั้งระบบ iOS® และ Android™

RHT3: EzSmart™ Hygro-Thermometer ยี่ห้อ Extech, USA

Compact Hygro-Thermometer for iOS® and Android™ Smart Devices

The RHT3 is an EzSmart Hygro-Thermometer for use with Android or iOS Smart Devices. The RHT3 comes with a free app from iTunes and Google Play for taking readings. Complete with built-in sensor and protective connector cap with strap.
Features:
  • Free app from iTunes® and Google Play™ for taking readings and further analysis
  • Measures Humidity and Temperature simultaneously
  • Calculates Wet Bulb and Dew Point Temperature
  • Continuous graph plots Humidity and Temperature changes over time
  • 5 user-settable high/low alarms for both Temperature and Humidity
  • 4 records - each contains 100 data points with Humidity, Temperature, Wet Bulb, and Dew Point, plus Time, Date and GPS coordinates
  • Post images directly to social media (Facebook® and Twitter™)
  • Complete with built-in sensor and protective connector cap with strap
  • Note: iOS/Android device not included (see compatible device list in the datasheet)

 

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications   Range  Max Resolution Basic Accuracy
 Relative Humidity  20% to 95%RH 0.1%RH    ±5% RH
 Temperature   -4 to 140°F (-20 to 60°C)  0.1°    ±1.8°F (±1°C)
 Wet Bulb (calculated)  -4 to 140°F (-20 to 60°C) 0.1°  
 Dew Point (calculated)   -40 to 140°F (-40 to 60°C) 0.1°  
 Dimensions  0.7 x 0.35 x 2.1" (18 x 9 x 54mm)
 Weight   0.25oz (7g)

EXTECH : RHT3: EzSmart™ Hygro-Thermometer

Download the Extech ExView™ RHT App at itunes.apple.com or play.google.com