เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไร้สาย Wireless Thermometer Set รุ่น 800025

เครื่องวัด > เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น > Wireless Thermometer, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย > วายเลส เทอร์โมมิเตอร์ > รุ่น 800025

800025: Wireless  Thermometer Set, ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

ตัวรับ-ตัวส่ง สามารถว่างตำแหน่งการใช้งาน ได้ระยะห่างไกลสูงสุดถึง 30 เมตร

Wireless Digital Thermometer with Remote Sensor

Read the temperature inside an environmental chamber or clean room without opening the door. Mount the sensor outdoors (the sensor is weatherproof), in green houses, warehouses, air ducts and other hard to reach places and continuously monitor their ambient temperature from a remote location. The wireless sensor broadcasts the temperature to the monitor from up to 100’ (30M) away without obstructions via a wireless RF signal. The monitor displays either the local and remote temperatures in ºC or ºF, has min/max recall, audible and visual alarms, and indicates when the batteries are low in both the sensors and monitor. Each monitor comes with 1 temperature sensor with bench stand and wall mount, batteries (2 x AA + 2 x AAA) which last about 1 year. The monitor will read up to 3 temperature sensors, with the additional sensors sold separately.

Dimensions: Monitor: 4" x 2½" x 1" (100 x 65 x 30 mm) Sensor: 4" x 2¾" x 1" (115 x 75 x 25 mm)
Weight: Monitor: 3 oz (83 g) Sensor: 4.7 oz (132 g) with batteries and stand.

Specification :
     Remote Type
Range Resolution Accuracy
  Monitor
0 ~ 50°C & 32 ~ 122°F 0.1°C,  0.2 °F 1°C, 2°F
  Sensor
-20 ~ 60°C & -4 ~ 140°F 0.1°C,  0.2 °F 1°C, 2°F
 
Accessories:
  • 1 x 800025 : Wireless Digital Thermomete (Monitor)
  • 1