ผงน้ำยาบัพเฟอร์ Powder buffer solution แบบซองผสมน้ำ 4.01, 6.86, 7.00, 9.18 and 10.01pH

น้ำยาบัพเฟอร์ แบบผง Powder buffer solution น้ำยาปรับตั้งค่า pH buffer solution แบบ ซอง ขนาด 250ml. ราคาประหยัด

ผงน้ำยาบัพเฟอร์ Powder buffer solution แบบซองผสมน้ำ สำหรับ calibration ph meter 4.01, 6.86, 7.00, 9.18 และ 10.01pH

4.01, 6.86, 7.00, 9.18, 10.01pH: Powder buffer solution, ผงน้ำยาบัพเฟอร์ สำหรับ Calibration pH meter

meter

Powder buffer solution provide long shelf life and stability and are ideal for low volume use. Eachpack makes 250mL of buffer solution. It provides indefinite or long shelf life and stability, ideal for low volume use.It's lightweight, inexpensive and takes up very little space.These buffers are accurate to within ±0.01pH units@ 25°C and remain stable over long periods of time.

Put into solution only what you need,when you need it.

Features:

  • 5 packs of popular pH buffer solutions,pH4.01, pH6.86, pH7.0, pH9.18, and pH10.01
  • Simple to use. Just add 250ml perpowder packet
  • Powder has an indefinite shelflife
  • Easy 3-step procedure is written atthe back of the packet

 

Specifications:

  • Each pack volume:250 ml
    Each powder packet/sachet makes 250ml of solution (when mixed with distilled or deionized water)
  • Accuracy : ±0.01pH at 25°C

ตารางแสดงค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงอุณหภูมิ:
ผงน้ำยาบัพเฟอร์ Powder buffer solution แบบซองผสมน้ำ สำหรับ Calibration pH meter 4.01,7.00 และ 10.01  	 ผงน้ำยาบัพเฟอร์ Powder buffer solution แบบซองผสมน้ำ สำหรับ Calibration pH meter 4.01,7.00 และ 10.01pH

วิธีการใช้งาน

1) เตรียมน้ำในปริมาณ 250ml. ควรใช้น้ำที่ปราศจากไอออน เช่น น้ำ DI* (Deionized water) หรือ น้ำกลั่น** (น้ำกลั่นที่ใส่ในแบตเตอรี่รถยนต์) 

2) นำมาผสม กับ ผงน้ำยาบัพเฟอร์ คนให้ละลาย (ควรใช้น้ำที่มีอุณหภูมิ 25°C)

 i) **น้ำกลั่น (Distilled water) คือน้ำที่ได้จากการควบแน่นของไอน้ำ ซึ่งมีการปนเปื้อนแร่ธาตุน้อยมาก(แต่ไม่ 100%)
ii) *น้ำ DI (Deionized water) คือน้ำที่ผ่านการกำจัดไอออนต่างๆออกไปหมดแล้ว


Water Quality Analysis , Water Quality Instrument เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ > น้ำยาบัพเฟอร์ น้ำยาปรับตั้งค่า pH buffer solution แบบ ซอง ขนาด 250 มิลลิลิตร


หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 23,665