เครื่องวัดอุณหภูมิ 2จุด ภายใน/ภายนอก Big Digit Indoor/Outdoor Thermometer รุ่น 401014

เครื่องวัดอุณหภูมิ 2จุด เปรียบเทียบ ภายใน/ภายนอก Big Digit Indoor/Outdoor Thermometer

401014: Big Digit Indoor/Outdoor Thermometer ยี่ห้อ Extech, USA

Built-in memory stores Min/ Max Temperature readings

401014 is a Big Digit Thermometer that simultaneously displays indoor and outdoor temperatures. Its waterproof sensor for outdoor measurement extends on a 9.6 ft. thin cable for easy installation. Internal memory stores Min/Max readings over time. Thermometer comes complete with built-in stand, external temperature sensor, AAA battery, and wall mount bracket.

Features:

  • Large LCD display with 1" (25mm) digits
  • Simultaneous display of indoor/outdoor temperature
  • Indoor Range: 14 to 140°F (-10 to 60°C)
  • Outdoor Range: -58 to 158°F (-50 to 70°C)
  • ±1.8°F /1°C accuracy; 0.1°F/°C resolution
  • Dimensions: 4.4 x 4 x 0.9" (112 x 102 x 22mm)
  • Weight: 6.5oz (186g)

 

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Unit Range
 Indoor Temperature range  -10 to 60°C (14 to 140°F)
 Outdoor Temperature Range  -50 to 70°C (58 to 158°F)
 Accuracy  ±1°C/1.8°F
 Resolution  0.1°F/°C
 Dimensions  4.4 x 4 x 0.9" (112 x 102 x 22mm)
 Weight  6.5oz (186g)
 
Applications:
  • Use in factories, greenhouses and office to monitor proper temperature conditions and to record temperature extremes.

Accessories:  
  • Complete with internal and weatherproof outdoor temperature sensor with 9.6ft (3m) thin cable
  • 1 x "AAA" battery and wall mounting brack

CE  warranty

หมายเหตุ ::

• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า