เครื่องวัดคลื่นไมโครเวฟ Microwave Leakage Detector รุ่น EMF300

เครื่องวัดคลื่นย่านไมโครเวฟ 2.45 GHZ > เครื่องมือวัดการรั่วไหลของตู้อบไมโครเวฟ

EMF300: Microwave Leakage Detector, ยี่ห้อ Extech, USA

Compact Microwave Leakage Detector for Measuring High Frequency Radiation Levels

เครื่องตรวจคลื่นไมโครเวฟแบบพกพา > เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสีไมโครเวฟ 2.45 GHZ > เครื่องวัดคลื่นย่านไมโครเวฟ  Microwave Leakage Detector 

ตามมาตรฐาน DHHS (Department of Health and Human Services) ได้ระบุไว้ว่า ค่าสูงสุดที่ยอมรับให้ไมโครเวฟรั่วไหลออกมาได้ คือ 5 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร เมื่อทําการวัดที่ตําแหน่งระยะห่าง 5 เซนติเมตร จากตัวตู้ไมโครเวฟ

Measure the electro-magnetic field radiation intensity that is produced from welding equipment, microwave oven leakage, and other environmental safety concerns

Features:

  • 0 to 1.999mW/cm² measurement range
  • <2db accuracy (1mW/cm² @ 2.45GHz ± 50MHz)
  • Audible alarm if level is >1mW/cm²
  • 2.45GHz calibration frequency
  • EMF values from 30MHz to 3GHz can also be measured for reference only
  • Peak Hold function captures highest value
  • Overrange indicator
  • Dimensions: 6 x 2.7 x 1.4" (152 x 69 x 36.3mm)
  • Weight: 7oz (202g)
  • Complete with 9V battery

Specifications:
 Display
 LCD display  Display size 40x25mm(1.6x1.0”)  Digitheight 12mm(0.5”)
 Peak Hold  Captures the highest reading when engaged
 Measurement ranges  0 to 1.999 mW/cm²
 Accuracy  <2db (1mW/cm² @2.45GHz±50MHz)
 Alarm Setting  Audible alarm if level is >1mW/cm²
 Over range indication  "OL" appears on the LCD
 Power supply  9V Battery
 Power consumption  2.7mA DC approximate
 Operating Frequency  2.45 GHz ±50MHz (30MHz to 3GHz for reference only)
 Operating conditions  Temperature: 0 to 50°C (32to122°F); Humidity: <80%RH
 Dimensions  152 x 69 x 36.3mm (6.0x2.7x1.4")
 Sensor size  50mm (2”);located on the rear of the instrument directly behind the LCD display
 Weight  Approx. 202g (7.1oz.)
 
เครื่องวัดคลื่นไมโครเวฟ Microwave Leakage Detector รุ่น EMF300
 
  Easy-to-use, compact microwave
  leakage detector designed to
  measure high frequency radiation
  levels emitted from household and
  commercial microwave ovens.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Accessories:
   •  9V battery and Gift box with soft carrying case. 

CE

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่