เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ Particle Counter

 เครื่องวัดฝุ่นในอากาศ, Particle counter, particulate measure, เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ, เครื่องตรวจวัดฝุ่น, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นในบรรยากาศ, Particle Counter, วิธีการตรวจวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดฝุ่น, เครื่องวัดฝุ่นละอองและสิ่งแขวนลอยในอากาศ, การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ, เครื่องวัดฝุ่นในอากาศ, วัดปริมาณฝุ่น, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นในบรรยากาศ, Particle Counter, วิธีการตรวจวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดฝุ่น

เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ (Particle Counter)

เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ (Particle Counter)

  เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ Particle Counter ฝุ่นละอองในอากาศ (Particles) ซึ่งจะกระจายอยู่ในรูปแบบของฝุ่นละออง ลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งแหล่งมา
  ของฝุ่นควัน ในอากาศ (Paticles) นั้นโดยส่วนใหญ่ จะออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ การปล่อยของเสีย
  จาก โรงงานอุตสาหกรรม,การเผาขยะ, และจากแหล่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดฝุ่นควันขึ้นไปในอากาศ โดยอนุภาค

  หรือฝุ่นละออง เหล่านั้นจะมีขนาดเล็ก กว่า 2.5μm หรือที่เรียกว่า "PM2.5" มีขนาดเล็กกว่าเซลล์ของ
  มนุษย์ และสามารถสูดดมเข้าสู่ปอดและ กระแสเลือดของคนได้ ซึงฝุ่นละอองเหล่านี้ร่างกายจะไม่
  สามารถทำการย่อยสลายได้ หรือขับออกมาได้ จึงสะสมในอยู่ในร่างกายมนุษย์ไป เรื่อยๆ จนมีปริมาณ
  มากจนทำให้เป็นอันตราย หรือ ป่วยได้โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

 โดยปกติค่ามาตรฐาน ที่ทำการวัดการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ควรจะอยู่ที่ค่า PM2.5 (2.5μm)
 และ PM10 (10 μm) ( μm = micron ไมครอน/ 10,000 ไมครอน = 1 เซนติเมตร)
 เครื่อง วัดฝุ่นในอากาศ, วัดปริมาณฝุ่น, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นในบรรยากาศ, Particle Counter, วิธีการตรวจวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดฝุ่น, เครื่องวัดฝุ่นละอองและสิ่งแขวนลอยในอากาศ, การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ, เครื่องวัดฝุ่นในอากาศ, วัดปริมาณฝุ่น, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นในบรรยากาศ, Particle Counter, วิธีการตรวจวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดฝุ่น,
 
 
ตารางค่ามาตราฐานฝุ่นละอองในอากาศของแต่ละประเทศ