เครื่องวัดความดันลม, แก๊ส, ของเหลว Gas, Liquid Pressure Meter (0~725psi) รุ่น 840065

General Industrial Instrument, General Scientific Instrument เครื่องมือวัด ทั่วไป ในงาน อุตสาหกรรม และ วิทยาศาสตร์ Pressure Meter เครื่องวัดความดันแก๊ส ความดันของเหลว - เครื่องวัดความดัน Pressure Manometer รุ่น 840065

Range (0 to 725psi), (ขึ้นกับตัว Transducer) Gas Pressure/Liquid Pressure meter

840065: Wide Range Pressure Meter (0-725psi) ยี่ห้อ SPER SCIENTIFIC, USA

Portable Handheld Pressure Meter - Wide Range

Covers a wide pressure range, 0 ~ 725 psi, not usually found in a single manometer. Compatible with both liquids and gases. Useful in measuring pneumatic pressure, automobile engine vacuum pressure, super heat measurements, hydraulic servo controls, refrigeration, air conditioning, and food processing. Features eight units of measure, min/max, hold, auto power off and an RS232 computer interface. Comes in a hard carrying case with a 9V battery. (Shown with transducer, transducers sold separately).

Dimensions: 7" × 3" × 1½" (178 × 76 × 38 mm)
Weight: 13 oz (369 g)
 
Specifications:
Transducer รุ่น 840066 รุ่น 840067 รุ่น 840068 รุ่น 840069 รุ่น 840070
Max Range Res. Max Range Res. Max Range Res. Max Range Res. Max Range Res.
Bar 2 0.002 5 0.005 10 0.01 20 0.02 50 0.05
PSI 29 0.02 72.5 0.1 145 0.2 290 0.2 725 1
Kg cm² 2.04 0.002 5.095 0.005 10.19 0.01 20.4 0.02 50.95 0.05
mm Hg 1500 2 3750 5 7500 10 15000 20 37500 50
In Hg 59.05 0.05 147.6 0.1 295.2 0.2 590.5 0.5 1476 1
Meter H20 20.4 0.02 50.95 0.05 101.9 0.1 204 0.2 509.5 0.5
In H20 802 1 2006 2 4010 5 8020 10 20050 20
Atmospheres 1.974 0.002 4.935 0.005 9.87 0.01 19.74 0.02 49.35 0.05


CE  NIST 


Accessories:
    •  840065 Pressure Meter with transducer (Select the model. 840066,67,68,69 or 70), instructions, and a 9V battery, in a hard shell carrying case.
 
หมายเหตุ ::
• Delivery time approx. 1-2 weeks
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instrumentsDownload ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
 
PDF  Pressure รุ่น 840065 Instruction Manual (0KB)

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 23,667