เครื่องวัดความดันลม Differential Pressure Manometer (1psi) รุ่น PS101

เครื่องวัดความดันลม Differential Pressure Manometer (1psi)

PS101: Differential Pressure Manometer (1psi) ยี่ห้อ Extech, USA

11 Measurement Units, High Resolution

Extech’s PS101 differential pressure manometer is ideal for field, manufacturing or lab/R&D use offering a 1psi range, readings in 11 units and high resolution. The manometer also features a large LCD display with backlighting, data hold, auto power off/disable and zero function for offset correction or measurement. This product is complete with 6 AAA batteries, two connection hoses and a hard carrying case.

Features:

  • Differential pressure manometer with ±1psi measurement range
  • 11 measurement units
  • Manually store/recall 99 readings
  • Max/Min recording and Relative time stamp
  • Large LCD display with backlighting
  • Data Hold and Auto power off with disable
  • Zero function for offset correction or measurement
  • Complete with six AAA batteries, two connection hoses and hard carrying case

 

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Unit
(เปรียบเทียบ)
เครื่องวัดความดันลม Differential Pressure Manometer (1psi) รุ่น PS101
PS101 Range / Max Resolution
เครื่องวัดความดันลม Differential Pressure Manometer (6psi) รุ่น PS106
PS106 Range / Max Resolution
เครื่องวัดความดันลม Differential Pressure Manometer (15psi) รุ่น PS115
PS115 Range / Max Resolution
Basic Accuracy
 psi          1psi            0.001psi        6psi           0.001psi         15psi           0.001psi  ±1%FS
 kPa      6.89kPa            0.01kPa       41.37kPa         0.01kPa        103.42kPa   0.01kPa  ±1%FS
 mmHg      51.7mmHg        0.1mmHg       310.3mmHg     0.1mmHg        775.7mmHg    0.1mmHg  ±1%FS
 kgcm²      0.07kgcm²        0.001kgcm²       0.422kgcm²     0.001kgcm²       1.055kgcm²     0.001kgcm²  ±1%FS
 mbar      68.9mbar 0.1mbar       413.7mbar       0.1mbar       1034.2mbar     0.1mbar  ±1%FS
 bar      0.069bar           0.001bar       0.414bar          0.001bar       1.034bar          0.001bar  ±1%FS
 inH2O      27.68inH2O      0.01inH2O       166.08inH2O   0.01inH2O       415.20inH2O    0.01inH2O  ±1%FS
 mmH2O     703mmH2O       1mmH2O       4218mmH2O    1mmH2O       10546mmH2O  1mmH2O  ±1%FS
 inHg     2.036inHg          0.001inHg       12.216inHg      0.001inHg       30.5inHg           0.001inHg  ±1%FS
 ftH2O     2.307ftH2O        0.001ftH2O       13.840ftH2O    0.001ftH2O       34.6ftH2O         0.001ftH2O  ±1%FS
 ozin²    16.00ozin²          0.01ozin²       96.00ozin²        0.01ozin²       240.00ozin²      0.01ozin²  ±1%FS
 Dimensions/Wt    6.7 x 3.1 x 1.4" (169 x 78.3 x 34.4mm)/7oz (200g)
 
EXTECH PS101: Differential Pressure Manometer (1psi)
 Extech’s Differential Pressure Manometers series are ideal for
 field, manufacturing or lab/R&D use Three models offer ranges
 for various applications: 1psi, 6psi, 15psi. Each model displays
 readings in 11 units with high resolution.
 
 Applications:
  - HVAC: Pressure drop at filters and pressure loss in ducts
  - Testing pneumatic controls and pressurized equipment in manufacturing
  - Clean rooms and medical equipment
  - Testing and adjusting regulators
  - Positive pressure testing in clean rooms & operating rooms
  - Boiler installation and gas furnace pressure switch testing
 
CE   Warranty12  เครื่องวัดความดันลม Manometer ; Differential Pressure
 
Ordering Information:
PS101...............Differential Pressure Manometer (1psi)
PS106...............Differential Pressure Manometer (6psi)
PS115...............Differential Pressure Manometer (15psi)
 
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
 

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 23,665