เครื่องวัดความเค็ม Pocket Digital Refractometer Salinity 0 ~ 28% รุ่น 300054

เครื่องวัดความเค็ม แบบดิจิตอล Pocket Digital Refractometer Salinity

300054: Pocket Digital Refractometer Salinity 0 ~ 28% or 0 ~ 280ppt ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

Measure concentrations in brix, salinity and a wide variety of other parameters in the field with laboratory accuracy.

As small, light and simple to use as optical refractometers, but with the precision of a digital readout. Reads samples as small as 1 ml. Sample temperature is initially displayed on the large LCD followed by the measurement results. The sophisticated microprocessor provides automatic calibration, automatic temperature compensation and automatic shutoff (after 3 minutes). A sturdy water resistant case protects the electronics from wet environments and makes for easy clean ups. All models feature one button calibration to distilled water and indicate when the battery should be replaced (8000 readings). Comes ready to use with distilled water, transfer-pipet, AAA battery, instructions and a carrying case.

Dimensions: 4⅝" × 2⅜" × 1¼" (118 × 62 × 32 mm)
Weight: 4.6 oz (130 g)
 
Specifications:
Model Unit of Measure Range Res. Accuracy
300054 Salinity % 0 ~ 28% 0.1% ±0.2%
Salinity ppt 0 ~ 280 ppt 1 ppt ±2 ppt
 
Sper Scientific Pocket Digital Refractometer
 
Accessories: 
    • With distilled water, transfer-pipet, AAA battery, instructions and a carrying case.
 
CE เครื่องวัดความเค็ม Pocket Digital Refractometer Salinity Meter รุ่น 300054เครื่องวัดความเค็ม Pocket Digital Refractometer Salinity Meter รุ่น 300054    OR   เครื่องวัดความเค็ม Pocket Digital Refractometer Salinity Meter รุ่น 300054
 
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า

Download   Sper Scientific 300050 - 300055 Brochure ( 312KB )
 
 
 
 
Comparisons: Refractometer of Sper Scientific Brand.