เครื่องวัดคลอรีน Hanna - Chlorine, Free, Portable Photometer รุ่น HI 96701

เครื่องวัดค่าคลอรีน > Chlorine, Free, Portable Photometer > Chlorine Photometer  > เครื่องวัดคลอรีน Hanna - รุ่น HI 96701

HI 96701: Chlorine, Free Porttable Photometer ยี่ห้อ HANNA

Features:

  • CAL CHECK™
  • User calibration
  • Certified calibration and verification standards
  • BEPS (Battery Error Prevention System)
  • TIMER function
  • Auto shut-off
  • GLP Features

Chlorine is widely used in making many everyday products, but most notably, it is used for producing safe drinking water the world over. Even the smallest water supplies are now usually chlorinated. It is also extensively used in the production of paper products, dyestuffs, textiles, petroleum products, medicines, antiseptics, insecticides, food, solvents, paints, plastics, and many other consumer products. Most of the chlorine produced is used in the manufacture of chlorinated compounds for sanitation, pulp bleaching, disinfectants, and textile processing.

Organic chemistry demands much from chlorine, both as an oxidizing agent and in substitution, since it often brings many desired properties in an organic compound when substituted for hydrogen, as in one form of synthetic rubber.

The HI 96701 meter measures the free chlorine (Cl2) content in water samples in the 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) range.

This meter uses an exclusive positive-locking system to ensure that the cuvette is in the same place every time it is placed into the measurement cell.

Specifications:
Range 0.00 to 5.00 mg/L (ppm)
Resolution 0.01 mg/L from 0.00 to 3.50 mg/L;0.10 mg/L above 3.50 mg/L
Accuracy ±0.03 mg/L ± 3% of reading @ 25°C
Light Source tungsten lamp
Light Detector Silicon photocell with narrow band interference filter @ 525nm
Power Supply 9V battery
Auto-off After 10 minutes of non-use in measurement mode; After 1 hour of non-use in calibration mode; with last reading reminder.
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7")
Weight 360 g (12.7 oz.)
Method Adaptation of the USEPA method 330.5 and Standard Method 4500-Cl G.

Order Information:
HI 96701 is supplied with sample cuvettes with caps (2), 9V battery and instruction manual.
HI 96701C includes photometer, sample cuvettes with caps (2 ea.), 9V battery, scissors, cloth for wiping cuvettes, instrument quality certificate, instruction manual and rigid carrying case.

Reagents & Standards
HI 93701-01 Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93701-03 Chlorine, free, DPD Method (300 Tests)

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments
  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า
Download  Hanna HI 96701 Manual (622 KB)

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 23,665