เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Humidity Temperature USB Datalogger รุ่น RHT20

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิความชื้น Humidity & Temperature Datalogger with USB interface

รุ่น : RHT20

ยี่ห้อ : EXTECH, USA

RHT20: Humidity and Temperature Datalogger

Up to 16,000 readings for RH/Temp & user-programmable sample rate

The RHT20 is a Humidity Temperature Datalogger which records up to 16,000 Humidity and 16,000 Temperature readings with a user programmable sample rate. USB interface for easy setup and data download. Dew Point indication via the included Windows-compatible software. Selectable data sampling rates of 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, and 24hr. User-programmable alarm thresholds for RH and Temperature. LCD displays current temperature and humidity readings plus Min/Max and Alarm status. Long battery life. Place or mount the datalogger in monitoring location (storage bin, truck, cargo hold, freezer, temperature-controlled room, etc.). Datalogger records temperature and humidity at sample rate set by user. Connect the datalogger to your PC via the USB interface to retrieve readings. Datalogger displays the current Humidity and Temperature plus Min/Max and alarm status so it can viewed anytime during the recording process. Complete with battery, mounting bracket, and software.

Features:

  • USB interface for easy setup and data download
  • Selectable data sampling rate: 1 second to 24 hours
  • User-programmable alarm thresholds for RH and Temperature
  • LCD displays current readings, Min/Max, and alarm status
  • Complete with 3.6V Lithium battery, mounting bracket with combination lock
  • Includes Windows® 2000/XP/Vista/Win7 - Win10