เครื่องวัดอุณภูมิ ความชื้น Humidity Thermometer แม่นยำสูง (High Accuracy) รุ่น DT-321S
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณภูมิ > เทอร์โมมิเตอร์ > เครื่องวัดอุณภูมิ เครื่องวัดและบันทึก

Thermometer - Humidity & Temperature Meters รุ่น ST-321S / DT-321S

เทอร์โมมิเตอร์ thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ Humidity & Temperature Meters

รุ่น : DT-321S

ยี่ห้อ : CEM

DT-321S: Humidity & Temperature Meter, fast response, high accuracy with Dewpoint & wet bulb Temperature measurement.  

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณภูมิ > เทอร์โมมิเ