เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Desktop Indoor Air Quality CO2 Monitor รุ่น DT-802

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ > เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ > Carbon Dioxide Meter : CO2
เหมาะสำหรับตรวจวัดอากาศ ภายใน Office, ออฟฟิศ, โรงพยาบาล, โรงงาน, ห้องนอน หรือ ห้องที่ต้องการควบคุมมลพิษ อากาศบริสุทธิ์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น CO2 & TEMP. & %RH
 
รุ่น : DT-802
ยี่ห้อ : CEM
 
เครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ > Desktop Indoor Air Quality CO2 Meter แบบแขวน หรือ ตั้งโต๊ะ
 
DT-802 : Wallmount CO2 Monitor & Temp. & Humidity
Measures Carbon Dioxide (C02), Air Temperature and Humidity

เครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Desktop Indoor Air Quality CO2 Meter แบบแขวน หรือ ตั้งโต๊ะ

The Carbon Dioxido CO2 monitor is designed for air quality control and health control by measuring Carbon Dioxide CO2 level in areas where it needs to be monitored, such as factories, schools, offices, transportation lines and so on. the measured CO2 value in ppm (parts-per-million) will be displayed on the LCD with three states indication. An acoustic alarm sounds When the CO2 level is exceding the defined level.

Features:
  • Checks for Carbon Dioxide (CO2) concentrations with Max/Min value recall function
  • Maintenance free NDIR (non-dispersive infrared) CO2 sensor
  • Indoor Air Quality in ppm
                 Good   (0 to 800ppm),
                 Normal(<1200ppm), 
                 Poor      (>1200ppm) indication
  • Visible and Audible CO2 warning alarm
  • Displays Year, Month, Date, and Time
  • Automatic Baseline Calibration (minimum CO2 level over 7.5 days) or manual calibration in fresh air
  • Min / Max

Specifications:
Function
Range
Resolution
Accuracy
 CO