เครื่องตรวจหารอยรั่วของแก๊สไวไฟสำหรับแก๊ส NGV, LPG Gas Leak Detector รุ่น GD-3300

เครื่องตรวจจับแก็สรั่ว, เครื่องตรวจหารอยรั่วของแก๊สไวไฟสำหรับแก๊ส NGV , LPG  Gas Leak Detector

รุ่น GD-3300

ยี่ห้อ CEM

GD-3300: Combustible Gas Leak Detector เครื่องตรวจจับแก๊ส LPG, NGV

Quickly Identifies and Pinpoints Gas Leaks

The GD3300 Combustible Gas Leak Detector offers a quick and easy way for HVAC engineers to identify and pinpoint gas leaks. The GD3300 has a 406mm (16 inch) flexible, goose neck that allows access into hard to reach locations and provides simple one-handed operation with a thumb controlled sensitivity adjustment dial that can be used to eliminate background gas levels. The CEM GD 3300 combustible gas meter can detect an impressive range of 17 different gases and has both visible and audible alarms at 10% lower explosive limit (LEL) for methane. 

Combustible gases detected by the GD3300 Combustable Gas Leak Detector

เครื่อง ตรวจหารอยรั่วของแก๊สไวไฟ สำหรับงานติดตั้งแก๊ส NGV , LPG และตรวจสอบ ท่อแก๊ส สารไวไฟ ในโรงงาน โรงแรม โรงกลั่น ปิโตเคมี อู่ติดตั้งแก็ส เอ็นจีวี แอลพีจี NGV, LPG สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ฯลฯ

GD-3300 เป็นเครื่องตรวจวัดรอยรั่วของแก๊สไวไฟ ที่มีท่อวัดแก๊สยาวถึง 16" เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจหารอยรั่วของแก๊ส LPG และ NGV แม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก.

คุณสมบัติ :
  • มีท่อวัดแก๊สยาวถึง 16" เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจหารอยรั่วของแก๊สแม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก
  • ตรวจวัดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
  • สะดวกในการใช้งาน: สามารถใช้งานด้วยมือเดียว และใช้นิ้วหัวแม่มือในการหมุนปรับความไวเซ็นเซอร์ ในการตรวจวัดได้ละเอียดขึ้น ซึ่งเป็น "คุณสมบัติเด่น ที่รุ่นอื่นๆ ไม่มี"
  • สามารถใช้กับพื้นที่ที่มีมลภาวะได้อย่างดี: ลดข้อจำกัดของการปนเปื้อนของมลภาวะของก๊าซอื่น ๆ
โดยการปรับความไวในการวัด
  • วัดได้แม้การรั่วไหลเพียงเล็กน้อย :
สามารถใช้กับแก๊สไวไฟได้ทุกชนิดอาทิ
เครื่องตรวจจับแก็ส - แก็สรั่ว - Combustible Gas Leak Detector

• Natural Gas (NG, CNG) ก๊าซธรรมชาติ
• Propane (LPG) โพรเพน (C3H8)
• Butane (C4H10) บิวเทน
• Methane (CH4) มีเทน
• Acetone
• Alcohol
• Ammonia (NH3) ก๊าซแอมโมเนีย
• Steam
• Carbon Monoxide (not to quantify)
• Gasoline
• Jet Fuel
• Hydrogen Sulphide (ไฮโดรเจนซัลไฟด์)
• Smoke
• Industrial Solvents
• Lacquer Thinner
• Naphtha
ข้อมูลทางเทคนิค :
    • มีปั๊มดูดในตัวจึงสามารถวัดการรั่วของแก๊สตั้งแต่: 10 ในหนึ่งล้านส่วน (0.0010%)
    • หัวแก๊สเซนเซอร์: Solid State
    • การแจ้งเตือน: แสงและเสียง ที่รั่วของแก๊สเอ็นจีวีที่ระดับ 0.4% ในอากาศ หรือ 1 ใน 10 เท่า ก่อนที่จะสามารถจุดติดไฟ
         - (NGV (Methane) ติดไฟได้เมือรั่วออกสู่อากาศจนเข้มข้นถึง 4%) , 100%LEL = 4%
         - (LPG (Propane+Butane) ติดไฟได้เมือรั่วออกสู่อากาศจนเข้มข้นถึง 2.1%), 100%LEL =2.1%
         - มาตรฐานโดยทั่วไปที่ยอมรับว่าปลอดภัยคือ มีการรั่วไหลต่ำกว่า 25% LEL หรือความเข้มข้นของแก๊สมีเทนไม่เกิน 1% ในอากาศ
   • Warm-up: ประมาณ 1 นาที
   • ความไวในการวัด: น้อยกว่า 2 วินาที
   • Battery: 3 ก้อนชนิด "C" Alkaline

Features:

  • Highly sensitive and reliable
  • Easy to Use: One-hand operation with thumb controlled tick adjust knob. Tick accelerates when sensor tip approaches leak.
  • Use in contaminated Environments: Eliminates background gas concentration with fully adjustable tick rate.
  • Pinpoint small Leaks: Detects all combustible gas leaks even tiny leaks.
  • Size(HxWxD): 221mm x 72mm x 46mm
  • Weight: 520g 
 
Specifications:
 Pump Driven field Calibrateable Range  10ppm
 Sensor Type  Solid State
 Alarm  Visible & Audible at 10% LEL for Methane.
 Can be calibrated for other concentrations or gases.
 Warm-Up  Approx.1 minute
 Responsse Time  Less than 2 sec. (up to 40% LEL)
 Duty Cycle  Intermittent
 Probe Length  16"
 Battery  3 "C" Alkaline
 Battery Life  8 hours Continuous Use Typical
 Size(HxWxD)  221mm x 72mm x 46mm
 Weight  520g

Accessories:
  • Gift box with carrying case, batteries and user manual.


เครื่องตรวจจับแก็ส-Gas-Detector - Accessories-GD3300

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
 

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 22,829