เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 จุด และความชื้น 2 จุด ภายใน/ภายนอก รุ่น TH060H

 

เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 จุด และความชื้น 2 จุด ภายใน-ภายนอก

รุ่น TH060H

Hygro-Thermometer : In/Out door Thermo-Hygrometer Meter

เครื่องวัดอุณภูมิความชื้น, เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณภูมิ , เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น > Hygro-Thermometer - Thermometer > เครื่องวัดอุณหภูมิ 2จุด และความชื้น 2จุด ภายใน - ภายนอก รุ่น TH06OH

มั่นใจได้ในประสิทธิภาพ มีตัวอย่างที่ผ่านการทำ CERTIFICATE OF CALIBRATION ISO/IEC 17025  !!!!

TH06OH: Hygro-Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น 2จุด ภายใน-ภายนอก

คุณลักษณะของ เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น รุ่น TH060H
*สายโพรบยาว 1 เมตรเครื่องวัดอุณหภูมิ 2จุด และความชื้น 2จุด ภายใน-ภายนอก รุ่น TH06OH

Features:

  • แสดงผลแบบ ดิจิตอลหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น
  • สามารถบันทึกค่า ต่ำสุด สูงสุด ของการวัดค่าได้
  • แสดงผลได้ทั้ง °C และ °F (เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิเป็น องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ์)
  •