เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Datalogger

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Datalogger

Temperature/Humidity Datalogger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น

USB Datalogger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ บันทึกความชื้น

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น / Thermometer Datalogging

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล (Datalogger) ใช้วัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ,ความชื้น ต่าง ๆ ตามความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง

  • สามารถเลือกช่วงเวลาการวัดได้เอง เช่น เก็บข้อมูลทุก ๆ 2 วินาที 4 วินาที 10 วินาที หรือจนถึงเป็นชั่วโมง เป็นต้น
  • สามารถคำนวณเวลาในการการเก็บข้อมูลได้อัตโนมัติ และเมื่อข้อมูลเต็มจะให้หยุดหรือบันทึกซ้ำได้
  • มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งแบบชนิด USB หรือ แบบที่สามารถแสดงผลบนจอ LCD ได้
  • สามารถกำหนดค่าต่ำสุด สูงสุดได้ และส่งเสียงเตือน (Alarm) 
  • สามารถแสดงผลออกได้ทั้งแบบกราฟและแบบตาราง เหมือน Microsoft Excel
  • สามารถ copy ข้อมูลไปที่โปรแกรม Microsoft Excel ได้
  • สามารถโหลดข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย
  • รองรับการใช้งานได้ที่อุณหภูมิติดลบถึง -40 - 70C สามารถใช้งานหลากหลายประเภท เช่น ตู้คอนเทรนเนอร์ ห้องเย็น ห้องแล็ป ฯลฯ
  • มาตราฐาน IP 67 or IP 40 สามารถป้องกันน้ำได้ (เฉพาะบางรุ่น)

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger  เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่อ